Onze uitgebreide voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Bij kinderen tot 18 jaar zijn de ouders verantwoordelijk voor deelname van het kind en het aanmaken & invullen van het account. Deelnemende kinderen en hun ouders worden in deze overeenkomst benoemd als “leden” of het “lid”.
  2. Céciles & Franks backyard gym behoudt zich het recht voor om leden welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de leslocatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Céciles & Franks Backyard gym worden beëindigd.
  3. Céciles & Franks Backyard gym, het (ingehuurde) personeel van Céciles & Franks Backyard gym, samenwerkende partijen, de aangesloten federaties/organisaties en haar trainers/coaches zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (b.v. emotionele schade) van goederen of aan leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel, de dood en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij of zijn/haar kind het onderhavige sportonderricht en materiaal gebruik uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het trainen bij Céciles & Franks Backyard gym en het gebruik van de trainingsmaterialen risico’s met zich mee kan brengen en neemt eventuele vervolgschade, die door het beoefenen van een sportdiscipline bij Céciles & Franks Backyard gym of het beoefenen van andere sportdisciplines (b.v. balsporten of een sport-spelvorm) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met de trainingen bij Céciles & Franks Backyard gym, kan ontstaan, voor eigen risico. Ook zal ondergetekende alle organisaties, federaties en/of hun leiding en coaches, waarbij Céciles & Franks Backyard gym is aangesloten of (incidenteel) mee samenwerkt, vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.
 2. Etiquette op de trainingslocatie en daarbuiten
  1. Van leden wordt verwacht dat zij zichzelf hygiënisch verzorgen, gedoucht zijn, wondjes afdekken en steeds schone en frisse trainingskleding/materialen dragen.
  2. Alle leden van Céciles & Franks Backyard gym dienen elkaar te respecteren. Onaanvaardbaar, ruw of agressief gedrag dat resulteert in letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.
  3. Indien een lid van Céciles & Franks Backyard gym een ander lid verwondt, dient hij/zij hem/haar zelf naar de eerste hulp te brengen. Eventuele schade/kosten kunnen op de aanstichter verhaald worden.
  4. Het dragen van sieraden tijdens de training is af te raden. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico. Céciles & Franks Backyard gym adviseert om zachte contactlenzen te dragen.
  5. Leden mogen de materialen of faciliteiten van Céciles & Franks Backyard gym niet misbruiken. Leden zijn aansprakelijk voor nalatige of opzettelijke schade aan eigendommen van Céciles & Franks Backyard gym.
  6. Ouders zijn verantwoordelijk voor de evt. schade die kinderen (die bij ons trainen of mee komen om te kijken) aan de materialen of faciliteiten toebrengen zoals b.v. tekenen, krassen, vies maken, kwijtmaken of kapotmaken van materialen e.d. Het is voor kinderen (buiten de les om) niet toegestaan om zonder toestemming met de trainingsmaterialen te spelen.
  7. Leden van Céciles & Franks Backyard gym dienen het liefst ruim voor en tijdens de les aan de coach veranderingen in hun gezondheidstoestand kenbaar te maken. Te denken valt aan oude en nieuwe blessures, medicijngebruik, hoofdpijn, misselijkheid enz. Voor eigen veiligheid mag men nooit de trainingslocatie verlaten zonder dit aan de coach mede te delen.
  8. Een lid met een astmatische aandoening, waarbij hij/zij gebruik moet maken van een inhalator, dient samen met de coach een plaats af te spreken waar deze bewaard wordt.
  9. Rasicme en Discriminatie hebben nergens plek. Binnen Céciles & Franks Backyard gym tolereren we dit niet maar ook buiten Céciles & Franks Backyard gym moeten wij hier niets van hebben. Wij beroepen ons op het recht om een lidmaatschap daarom eenzijdig te kunnen beeindigen.
 3. Betaling van het lidmaatschap
  1. De betaling van het lidmaatschap gebeurt maandelijks via een automatische incasso. Het lid gaat het lidmaatschap aan voor 1 maand met stilzwijgende verlenging van steeds 1 maand. Het lesgeld wordt steeds op de zelfde dag van de maand afgeschreven dan wanneer het abbonement is aangekocht. Het is mogelijk om het reeds betaalde lesgeld over te dragen aan een ander lid of een nieuw lid. Een nieuw lid moet wel eerst deze voorwaarden ondertekenen. In overleg kan de incassodatum gewijzigd worden.
  2. Voor de tarieven van Céciles & Franks Backyard gym verwijzen we naar onze actuele prijslijst op de website.
  3. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail het liefst 1 maand voor het einde van de incassodatum. 4. Leden kunnen hun abonnement tijdens een (langdurige) blessure of ziekte eenvoudig bevriezen en weer activeren als ze beter zijn. Dit doen ze door middel van een email te sturen naar cfbackyardgym@gmail.com
  5. Indien betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, krijgt het lid vier weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van vier weken in gebreke gebleven is zoeken we samen naar een oplossing.
  6. De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Céciles & Franks Backyard gym worden aangepast. Het lid heeft het recht om de overeenkomst ten minste een maand van tevoren op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.
 4. Kleding en bescherming
  1. Om te voorkomen dat een lid verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij aan om dit in overleg met de coach van Céciles & Franks Backyard gym te doen.
  2. Voor het kiezen van de juiste schoenen, kan men het beste even overleggen met een coach van Céciles & Franks Backyard gym. Hier alvast wat tips; De beste keuze is een schoen zonder demping/platte zolen en met voldoende bewegingsvrijheid voor de tenen.
  3.Men dient qua kleding rekening met zowel binnen als buiten sporten te houden.
 5. Vakanties
  1. Voor alle Teens-lessen hanteert Céciles & Franks Backyard gym dezelfde feestdagen en vakantieperioden als de basisscholen van gemeente Landerd. Er worden dan geen Teens-lessen gegeven.
  2. Céciles & Franks Backyard gym behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of te annuleren zonder enige terugbetaling of compensatie in verband met officiële feestdagen, vakantietijd, wegens een gebrek aan deelnemers, een opleiding/cursus of de ziekte van een coach, overmacht, onvoorziene omstandigheden of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Céciles & Franks Backyard gym.
  3. Voor de exacte vakanties en feestdagen per doelgroep vind je een overzicht op de website.
 6. Fotomateriaal
  Leden geven bij inschrijving via Pay n Plan al dan niet toestemming aan Céciles & Franks Backyard gym om foto’s en/of videobeelden van groepen en/of individuen te gebruiken voor (online) promotionele doeleinden. Uiteraard behouden zij het recht om foto’s van henzelf te laten verwijderen.
 7. Overig
  1. Céciles & Franks Backyard gym behoudt zich het recht voor om de lestijden/-dagen te wijzigen.
  2. Zonder schriftelijke toestemming van Frank & Cécile van Meurs-van de Peppel is het niet toegestaan om documenten (zoals b.v. leskaarten/handboeken), teksten, foto- en filmmateriaal te kopiëren, fotograferen, digitaal op te slaan of te delen met derden.
  3. Door zijn/haar inschrijving gaat het lid of gaan de ouders akkoord met deze algemene voorwaarden, de huisregels en privacyverklaring van Céciles & Franks Backyard gym.

 

 

Privacyverklaring Céciles & Franks Backyard gym
Deze privacyverklaring is op 30 december 2019 voor het laatst gewijzigd.
Jouw privacy is voor Céciles & Franks Backyard gym van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Voor de verwerking van onze ledenadministratie maken wij gebruik van de online dienst Pay n Plan.

Als je vragen hebt, of wil weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op door te mailen naar cfbackyardgym@gmail.com  of te bellen naar 06-23147091/0623237443

Een abonnement afsluiten Je kunt via onze online dienst Pay n Plan een betaald abonnement voor onze lessen afsluiten. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres en naw-gegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je het abonnement hebt opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Je online account Voor je abonnement bij Céciles & Franks Backyard gym meld je jezelf aan via onze online gegevensverwerkingspartner Pay n Plan. Je kunt jezelf hiermee aanmelden voor onze lessen, wij kunnen eenvoudig met je communiceren en je kunt gebruikmaken van verschillende andere (online) diensten. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. De volgende gegevens hebben we nodig om je abonnement succesvol af te sluiten en een online account te creëren: jouw naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Pay n Plan bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor onze online en offline diensten. Je kunt via dit online account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Toegang account Via je Pay n Plan account krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor onze online dienst. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en jouw inschrijfmomenten.

Aankopen doen Je kunt via onze online dienst Pay n Plan diensten van ons kopen. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de aankoop af te handelen en te registreren. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, factuuradres, naw-gegevens, telefoonnummer en betalingsgegevens. Dit doet Pay n Plan op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot zes maanden daarna.

Reclame Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten, cursussen of diensten. Dit doen wij: per e-mail, via een Pay n Plan Pushbericht,  via social media of via Whatsapp.  Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt ons blokkeren of ons even een bericht sturen of bellen. Via je account kun je dit ook doorgeven. Graag helpen wij jou hierbij.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Cookies Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet meer goed. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten: Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen. Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben. Het laten corrigeren van fouten. Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens. Intrekken van toestemming. Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Céciles & Franks Backyard gym
Bezoekadres: Smitsweg 5, Reek
Postadres: Zanddelweg 2a
5428 NW
Venhorst
cfbackyardgym@gmail.com           06-23147091/0620237443